Chứng chỉ số SSL

  • Home
  • /
  • Chứng chỉ số SSL

Chứng chỉ số SSL

Chứng chỉ số Comodo rất thích hợp cho các khách hàng muốn triển khai bảo mật giao dịch trực tuyến cho website của mình với chi phí hợp lý. Đặc biệt, Comodo cung cấp một số loại chứng chỉ số với giá rẻ, rất thích hợp cho các khách hàng cá nhân với mức xác minh chỉ là quyền sở hữu tên miền. Thời gian triển khai cho các chứng chỉ số này được kích hoạt ngay lập tức kể từ lúc chúng tôi nhận được khoản thanh toán từ khách hàng.

Xác thực qua tên miền

PositiveSSL PositiveSSL Wildcard PositiveSSL Multi-Domain EssentialSSL EssentialSSL Wildcard
Phí 1 năm 750.000 VNĐ 4.000.000 VNĐ 2.199.000 VNĐ 700.000 VNĐ 3.200.000 VNĐ
Hỗ trợ SAN icon-no icon-no icon-yes icon-no icon-no
Phí addon domain 360.000 VNĐ
Phương thức chứng thực DV DV DV DV DV
Thanh trình duyệt màu xanh icon-no icon-no icon-no icon-no icon-no
Số domain được bảo mật Single Unlimited (sub-domain) 3 (up to 100) Single Unlimited (sub-domain)
Số năm cho phép đăng ký 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm
Mã hóa up to 256 bit up to 256 bit up to 256 bit up to 256 bit up to 256 bit
Tương thích mọi trình duyệt icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes
Tương thích mọi thiết bị di động icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes
Chính sách bảo hiểm $10.000 USD $10.000 USD $10.000 USD $10.000 USD $10.000 USD
Trust logo icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes
Hỗ trợ cấp phát lại Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Cam kết hoàn tiền 15 ngày 15 ngày 15 ngày 15 ngày 15 ngày
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 24/7/365 24/7/365 24/7/365 24/7/365
BUTTON4 BUTTON4 BUTTON4 BUTTON4 BUTTON4

Xác thực qua thông tin doanh nghiệp

InstantSSL InstantSSL Pro PremiumSSL PremiumSSL Wildcard
Phí 1 năm 1.600.000 VNĐ 1.700.000 VNĐ 3.200.000 VNĐ 5.600.000 VNĐ
Hỗ trợ SAN icon-no icon-no icon-no icon-no
Phí addon domain
Phương thức chứng thực OV OV OV OV
Thanh trình duyệt màu xanh icon-no icon-no icon-no icon-no
Số domain được bảo mật Single Single Single Unlimited (sub-domain)
Số năm cho phép đăng ký 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm
Mã hóa up to 256 bit up to 256 bit up to 256 bit up to 256 bit
Tương thích mọi trình duyệt icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes
Tương thích mọi thiết bị di động icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes
Chính sách bảo hiểm $50.000 USD $100.000 USD $250.000 USD $250.000 USD
Trust logo icon-yes icon-yes icon-yes icon-yes
Hỗ trợ cấp phát lại Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Cam kết hoàn tiền 15 ngày 15 ngày 15 ngày 15 ngày
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 24/7/365 24/7/365 24/7/365
BUTTON4 BUTTON4 BUTTON4 BUTTON4

Xác thực mở rộng

EV SSL EV SGC SSL EV SSL Multi-Domain
Phí 1 năm 3.700.000 VNĐ 3.600.000 VNĐ 8.000.000 VNĐ
Hỗ trợ SAN icon-no icon-no icon-yes
Phí addon domain 2.000.000 VNĐ
Phương thức chứng thực EV EV EV
Thanh trình duyệt màu xanh icon-yes icon-yes icon-yes
Số domain được bảo mật Single Single 3 (up to 100)
Số năm cho phép đăng ký 1-2 năm 1-2 năm 1-2 năm
Mã hóa up to 256 bit up to 256 bit up to 256 bit
Tương thích mọi trình duyệt icon-yes icon-yes icon-yes
Tương thích mọi thiết bị di động icon-yes icon-yes icon-yes
Chính sách bảo hiểm $1.750.000 USD $1.750.000 USD $250.000 USD
Trust logo icon-yes icon-yes icon-yes
Hỗ trợ cấp phát lại Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Cam kết hoàn tiền 15 ngày 15 ngày 15 ngày
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 24/7/365 24/7/365
BUTTON4 BUTTON4 BUTTON4