Quy định sử dụng dịch vụ

Khách hàng sử dụng dịch vụ của Onehost đồng nghĩa với việc khách hàng hoàn toàn đồng ý với các quy định sử dịch vụ được quy định rõ ràng trong hợp đồng và các điều khoản đi kèm sau đây:

1. Trách nhiệm của khách hàng
Các cá nhân, tổ chức (khách hàng) có nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trữ website, Máy chủ riêng,… đều có quyền đăng ký sử dụng dịch vụ. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về nội dung được lưu trữ trên máy chủ của Onehost.
Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân một cách chính xác và cập nhật thường xuyên, để thuận tiện cho Onehost có thể liên hệ một cách nhanh nhất khi cần. Email của khách hàng là cầu nối rất quan trọng trong việc liên lạc và yêu cầu hỗ trợ giữa khách hàng và Onehost.
Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và tài khoản email khi sử dụng dịch vụ. Mọi phát sinh từ việc thất thoát thông tin và gây ảnh hưởng xấu với khách hàng Onehost không chịu trách nhiệm.
Khách hàng không được dùng tài khoản của mình để truy cập trái phép vào các tài khoản khác, hoặc có những hành động phát tán, tấn công huỷ hoại máy chủ.

2. Thanh toán và hoàn trả cước phí.
2.1 Thanh toán.
Tất cả các dịch vụ chỉ được kích hoạt kể từ khi khách hàng thanh toán đầy đủ cước phí. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho Onehost khi đến hạn. (Về việc thông báo dịch vụ đến hạn, khách hàng vui lòng xem thêm tại điều 3 của trang này). Khi nhận được thông báo yêu cầu thanh toán phí gia hạn dịch vụ, Khách hàng cần tiến hành thanh toán cho Onehost đúng thời hạn trên hóa đơn phòng trừ trường hợp dịch vụ của khách hàng có thể bị gián đoạn hoặc mất mát khi dịch vụ bị hết hạn.
2.2 Hoàn trả cước phí.
Onehost đã dừng chính sách hoàn trả cước phí kể từ ngày 01/01/2019, thay vào đó chúng tôi hỗ trợ chính sách dùng thử dịch vụ (lên tới 7 ngày) để Quý khách có yên tâm trước khi đưa ra quyết định thanh toán.
Trong trường hợp phát hiện việc đăng ký dùng thử với mục đích không lành mạnh (chạy các công cụ trên VPS như web search, web browsing, bot…) chúng tôi sẽ thực hiện ngay việc tạm ngưng hỗ trợ mà không cần thông báo trước.

3. Gia hạn dịch vụ
3.1 Đối với tên miền
Hệ thống Onehost sẽ tự khởi tạo hóa đơn đối với các tên miền gần đến hạn. Đồng thời, hệ thống sẽ gửi Email thông báo về việc gia hạn tên miền đến khách hàng 05 lần theo các mốc thời gian cụ thể như sau:
–  Thông báo gia hạn tên miền lần 1: trước ngày hết hạn của tên miền 60 ngày
–  Thông báo gia hạn tên miền lần 2: trước ngày hết hạn của tên miền 30 ngày
–  Thông báo gia hạn tên miền lần 3: trước ngày hết hạn của tên miền 15 ngày
– Thông báo gia hạn tên miền lần 4: trước ngày hết hạn của tên miền 07 ngày
– Thông báo gia hạn tên miền lần 5: trước ngày hết hạn của tên miền 01 ngày

Đối với các tên miền Việt Nam: trong vòng 30 ngày kể từ sau ngày hết hạn của tên miền, khách hàng vẫn có thể thanh toán phí gia hạn để duy trì tên miền Việt Nam. Kể từ ngày thứ 31 sau ngày hết hạn của tên miền trở đi, khách hàng phải thanh toán phí đăng ký mới để tái sở hữu tên miền Việt Nam. Onehost sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng bị mất tên miền do chưa đóng phí duy trì trong thời gian này.

Đối với các tên miền quốc tế:
 Sau ngày hết hạn của tên miền nhưng Onehost vẫn chưa nhận được thanh toán phí gia hạn tên miền từ khách hàng, Onehost không đảm bảo việc gia hạn tên miền thành công cũng như không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc mất mát các tên miền đã hết hạn.

3.2 Đối với các dịch vụ khác
Hệ thống quản lý dịch vụ của Onehost sẽ tự khởi tạo các hóa đơn cho những dịch vụ sắp đến hạn và gửi email thông báo đến khách hàng theo quy trình như sau:

Đối với các dịch vụ có chu kỳ thanh toán hàng tháng:
– Thông báo lần 1: hệ thống OneHost tự động khởi tạo hóa đơn gia hạn dịch vụ trước 15 ngày hết hạn và gửi email đến khách hàng.
– Thông báo lần 2: hệ thống OneHost gửi email đến khách hàng trước 7 ngày hết hạn dịch vụ.

Đối với các dịch vụ có chu kì thanh toán 3 tháng/6 tháng/12 tháng/24 tháng/36 tháng/:
– Thông báo lần 1: hệ thống OneHost tự động khởi tạo hóa đơn gia hạn dịch vụ trước 30 ngày hết hạn và gửi email đến khách hàng.
– Thông báo lần 2: hệ thống OneHost gửi email đến khách hàng trước 7 ngày hết hạn dịch vụ.

Đối với các dịch vụ đến hạn nhưng vẫn chưa được thanh toán phí gia hạn, hoặc chưa nhận được xác nhận “hủy bỏ dịch vụ” từ khách hàng qua hệ thống Hỗ trợ khách hàng hay điện thoại, hệ thống OneHost sẽ gửi thông báo “dịch vụ quá hạn thanh toán” thêm 3 lần kể từ sau ngày hết hạn dịch vụ tương ứng với các mốc thời gian như sau:
– Thông báo quá hạn lần 1: sau ngày hết hạn dịch vụ 01 ngày
– Thông báo quá hạn lần 2: sau ngày hết hạn dịch vụ 03 ngày
– Thông báo quá hạn lần 3: sau ngày hết hạn dịch vụ 05 ngày

3.3 Xử lý các dịch vụ quá hạn
Trong vòng 05 ngày sau ngày hết hạn của dịch vụ, hệ thống Onehost sẽ tạm khóa các dịch vụ đã hết hạn. Dịch vụ sẽ được mở khóa ngay khi khách hàng thực hiện thanh toán phí gia hạn dịch vụ hoặc gửi ủy nhiệm chi ngân hàng cho việc thanh toán này đến bộ phận kế toán của Onehost. Lưu ý: bộ phận kế toán chỉ làm việc trong giờ hành chính vì vậy vui lòng thực hiện thanh toán đúng thời hạn để tránh việc bị khóa dịch vụ không mong muốn. Đối với các dịch vụ đã hết hạn nhưng không được thanh toán trong vòng 07 ngày kể từ ngày hết hạn, dịch vụ sẽ bị hủy vĩnh viễn trên hệ thống máy chủ của Onehost mà không cần thông báo trước. Mọi sự mất mát dữ liệu dịch vụ sau khoảng thời gian này, Onehost sẽ không chịu trách nhiệm.

3.4 Phí phạt trễ đối với dịch vụ quá hạn
Sau thời gian 05 ngày kể từ ngày hết hạn của dịch vụ, Onehost sẽ áp dụng phí phạt trễ đối với các dịch vụ không được thanh toán phí gia hạn đúng hạn. Mức phạt trễ được áp dụng là 5% dựa trên tổng phí dịch vụ khi gia hạn. Vì vậy, khách hàng nên thanh toán phí gia hạn dịch vụ đúng hạn để tránh việc này xảy ra.

4. Hỗ trợ khách hàng
Kênh Livechat: chỉ hỗ trợ các vấn đề về kinh doanh trong giờ hành chính, không hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật.
Hệ thống hỗ trợ khách hàng: sẽ hỗ trợ tất cả các yêu cầu liên quan tới kinh doanh, kỹ thuật, affiliates và kế toán. Các yêu cầu hỗ trợ (Ticket) sẽ tự động đóng sau 24 giờ nếu không có bất cứ phản hồi khác từ khách hàng. Đồng thời, hệ thống sẽ gửi đến khách hàng bản khảo sát để thu thập các ý kiến đánh giá của khách hàng về việc hỗ trợ của Onehost đối với yêu cầu đó.
Đối với các yêu cầu hỗ trợ Kỹ thuật đòi hỏi thực hiện qua phần mềm Team Viewer sẽ không được Onehost chấp nhận. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của Onehost sẽ hướng dẫn khách hàng các thao tác thực hiện cần thiết, trường hợp khách hàng thực hiện theo hướng dẫn có xuất hiện lỗi, khách hàng vui lòng chụp ảnh thông báo lỗi gửi về bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Onehost để được kiểm tra và trợ giúp nhanh chóng.

5. Quy định sử dụng đối với từng dịch vụ:
5.1. Chính sách sử dụng đối với các dịch vụ cụ thể:
5.1.1. Share Hosting:
a. Các hình thức sử dụng không được chấp thuận:
– Tất cả các dịch vụ Share Hosting được phép sử dụng tối đa không quá 600.000 inodes trên mỗi tài khoản và không vượt quá tối đa ngưỡng giới hạn các kết nối đồng thời tới webserver của từng gói riêng biệt.
– Mỗi gói Reseller Hosting được phép sử dụng tối đa không quá 600.000 inodes trên mỗi tài khoản và không quá giới hạn 35 kết nối đồng thời tới webserver.
– Khách hàng cần tiến hành download và xóa các bản backup sau khi đã tạo thủ công thông qua control panel của hosting. Tất cả các bản backup không được lưu giữ quá 7 ngày kể từ ngày đã tạo ra bản backup.
– Khách hàng đồng ý không sử dụng những script chat Online riêng trên hệ thống share hosting của mình. Những script này thường gây quá tải cho server và ảnh hưởng tới các tài khoản khác. Chúng tôi sẽ cung cấp những script chat đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà không gây ảnh hưởng xấu tới server.
b. Chính sách tài nguyên:
– Chính sách sử dụng “không giới hạn” được định nghĩa dựa trên kinh nghiệm quản trị thực tế của tất cả các khách hàng khác của OneHost. Chính sách sử dụng “không giới hạn” không áp dụng đối với các trường hợp sau:
– Lưu trữ streaming bao gồm các file: media và video
– Lưu trữ thư viện nhiều hình ảnh. Tổng số hình ảnh lưu trữ không được vượt quá 600,000 inodes trên một tài khoản.
– Lưu trữ số lượng lớn file/folder chưa được nén hoặc file/video hình ảnh kỹ thuật số chất lượng cao.
– Phục vụ với mục đích chia sẻ file thông qua protocol FTP.
– Sử dụng Hosting phục vụ cho mục đích lưu trữ backup các hệ thống khác. Ví dụ: backup desktop, laptop, máy tính, server, file hoặc bất kì các thành phần nào khác không liên quan đến website.
– Khách hàng đồng ý với chính sách sử dụng của chúng tôi và chúng tôi toàn quyền được phép xóa bỏ (remove) các file kể trên mà không cần thông báo đến khách hàng.
– Ngoài ra chúng tôi có thể xóa những file liên quan sau nếu như chúng tôi nhận thấy các file này đang sử dụng quá ngưỡng trên 1GB như:
+ Bản backup của cPanel hoặc các hệ thống khác lưu trữ trên cùng server
+ Softaculous backup
+ Softaculous backup temporary file
+ CMS backup (WordPress, Joomla, Drupal, Magento…)
+ CMS backup temporary file
+ CMS backup logs
+ File error log có dung lượng lớn
+ Và tất cả những file khác mà không cần thiết trực tiếp cho website, khi xóa đi website vẫn hoạt động bình thường.
c. Backup/Restore:
– Đối với các dịch vụ Hosting như Linux Hosting/ Reseller Hosting, quá trình backup sẽ được lưu trữ:
– Daily: lưu trữ 7 ngày gần nhất
– Nếu tài khoản của khách hàng đã sử dụng vượt quá 50GB dung lượng ổ cứng thì hệ thống của chúng tôi sẽ ngưng tiến hành backup tài khoản của khách hàng cho tới khi dung lượng ổ cứng của khách hàng đạt dưới 50GB.
– Khách hàng có thể tự thao tác phục hồi bản lưu trữ gần nhất ngay trên Hosing của khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng yêu cầu OneHost hỗ trợ thực hiện thay cho khách hàng, chi phí phục hồi sẽ là 150.000 VNĐ/lần.
d. Các giải pháp công nghệ bảo mật:
Giải pháp bảo mật Imunify360 đã được OneHost tích hợp cho các dịch vụ Hosting bao gồm: SSD Hosting và Reseller Hosting
Hệ thống sẽ tự động scan và gỡ bỏ các mã nguồn độc hại. Nếu website bị nhiễm… sẽ bị gỡ bỏ file và gây gián đoạn website của Quý khách. Vì vậy Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ và hướng dẫn xử lý.

5.1.2. VPS/ Server
a. Các hình thức sử dụng không được chấp thuận
– Không được sử dụng VPS/Server để chạy các phần mềm scan SSH/brute-force các hệ thống khác trên toàn thế giới.
– Chúng tôi nghiêm cấm hành động thuê máy chủ (SSD VPS/ Cloud VPS) để cài đặt phục vụ cho mục đích đào tiền ảo (COIN). Bất cứ trường hợp nào vi phạm sẽ bị tạm khóa dịch vụ ngay lập tức và mở lại dịch vụ sau 24 giờ để khách hàng xử lý theo thời gian được thông báo.
Nếu tình trạng vẫn không được chỉnh sửa và khắc phục, dịch vụ sẽ bị khóa vĩnh viễn mà không được hoàn tiền dưới mọi hình thức.
b. Chính sách tài nguyên:
b.1. CPU, Ram, Disk:
– Chúng tôi sẽ không giới hạn tài nguyên CPU trên từng VPS tuy nhiên chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ để đảm bảo tính công bằng đối với các khách hàng khác trên cùng server. Do VPS là các hệ thống ảo hóa hoạt động trên cùng server vật lý và chia sẻ chung tài nguyên với nhau vì vậy nếu hệ thống của chúng tôi phát hiện VPS của khách hàng thường xuyên hoạt động chiếm 100% CPU thì chúng tôi sẽ tiến hành giới hạn CPU của khách hàng về mức sử dụng là 25% trên mỗi core vật lý để không gây ảnh hưởng tới các VPS còn lại trên cùng server.
– Ví dụ: nếu VPS của khách hàng đăng ký là 4 core CPU thì 25% của mỗi core vật lý tương đương với 100% usage của 1 core. Trong trường hợp khách hàng cần sử dụng 100% tài nguyên của 4 core CPU khách hàng cần nâng cấp tối thiểu là 16 core CPU vật lý.
– Lưu ý: chính sách này không giới hạn đối với các khách hàng sử dụng hệ thống Private Cloud/Server. Với hệ thống Private Cloud/Server khách hàng sẽ được toàn quyền sử dụng toàn bộ tài nguyên trên dịch vụ Private Cloud/Server của mình.
– Khách hàng có thể nâng cấp hoặc tài nguyên CPU, Ram cho VPS theo nhu cầu sử dụng của khách hàng trong khả năng cho phép của server. Tuy nhiên, đối với tài nguyên SSD/HDD, khách hàng chỉ có thể nâng cấp thêm dung lượng ổ cứng, chúng tôi từ chối hỗ trợ hạ cấp dung lượng đối với dịch vụ VPS.
– Riêng đối với dịch vụ Server (máy chủ riêng), việc nâng cấp hoặc hạ cấp cấu hình đều có thể hỗ trợ theo nhu cầu của khách hàng và sự tương thích của máy chủ đó.
b.2. Băng thông
Tất cả các VPS/Server tại datacenter Việt Nam sẽ được giới hạn băng thông card mạng là 100Mbps và sử dụng với lưu lượng truyền tải (traffic in/traffic out) là không giới hạn.
c. Backup/Restore (chỉ áp dụng đối với các dịch vụ VPS):
– Đối với các dịch vụ máy chủ như SSD VPS/ Cloud VPS/ Reseller VPS, quá trình backup sẽ được lưu trữ:
– Weekly: 01 bản duy nhất
– Khi khách hàng có nhu cầu phục hồi dữ liệu VPS. OneHost có thể hỗ trợ trong khả năng cho phép của chúng tôi với phí phục hồi dữ liệu là: 1.000.000VNĐ/lần. Khách hàng vui lòng tham khảo các lưu ý về việc phục hồi dữ liệu tại mục 6.2 của Quy định này.

5.1.3. Email
a. Các hình thức sử dụng không được chấp thuận:
– Khách hàng sử dụng các dịch vụ email tại OneHost để phục vụ cho mục đích phát tán email quảng cáo không hợp lệ, thư rác(spam) với số lượng lớn tại cùng một thời điểm.
– Khách hàng thực hiện gửi email ra ngoài hệ thống nhưng có chứa nội dung phishing, hoặc nội dung email có chứa virus, mã độc gây ảnh hưởng đến người dùng và hệ thống.
b. Chính sách tài nguyên: Đối với dịch vụ Email Hosting, khách hàng không được gửi quá số lượng 500 email/giờ.
c. Backup/Restore: Chúng tôi sẽ thực hiện backup toàn bộ hệ thống Email Hosting với chu kì mỗi ngày (Daily) và lưu giữ 7 bản gần nhất. Chúng tôi sẽ hỗ trợ phục hồi dữ liệu khi khách hàng yêu cầu trong khả năng cho phép với chi phí 150.000VNĐ/lần.

5.2. Các chính sách khác:
5.2.1. Nội dung lưu trữ và bản quyền:
a. Nội dung:
– Việc lưu trữ, phát tán hay đưa ra những thông tin hoặc tài liệu vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam và luật Quốc Tế được áp dụng tại Việt Nam sẽ bị nghiêm cấm.
– Cấm sử dụng dịch vụ trong việc lưu trữ, phát tán các nội dung đồi trụy, bêu xấu, ảnh hưởng uy tín và danh dự người khác.
– Nghiêm cấm lưu trữ và phát tán các đoạn mã độc (shell, script,….) nhằm mục đích tấn công các dịch vụ khác hoặc gây ảnh hưởng đến hệ thống.
b. Bản quyền:
– OneHost và khách hàng có trách nhiệm tôn trọng và thực hiện các quy định, chính sách về bản quyền phần mềm, quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế…. đối với các sản phẩm, nội dung được sử dụng trong quá trình cung cấp dịch vụ.
– Mọi phát hiện liên quan đến những vấn đề trên thuộc bên nào, Bên đó trực tiếp chịu trách nhiệm.
– Đối với máy chủ khách hàng sử dụng Windows Desktop: khách hàng tự trang bị license và chịu trách nhiệm với vấn đề bản quyền sử dụng trên máy chủ của mình.
– Đối với máy chủ khách hàng sử dụng Windows Server: Quý khách hàng có thể đăng ký bản quyền license Microsoft trực tiếp tại OneHost hoặc khách hàng tự trang bị license và chịu trách nhiệm với vấn đề bản quyền sử dụng trên máy chủ của mình.
c. Quy định bảo mật hệ thống:
– Website bị tấn công từ chối dịch vụ (DoS) gây ra sự quá tải cho hệ thống.
– Sử dụng các chương trình/script/command gây ảnh hưởng hoặc làm chậm máy chủ.
– Bất kỳ hành động nào gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng xấu đến uy tín và trách nhiệm của OneHost.
Quản lý địa chỉ IP, SPAM, phát tán email quảng cáo:
– Chúng tôi không chấp nhận việc gửi SPAM và phát tán email quảng cáo trong quá trình sử dụng dịch vụ. Khách hàng có trách nhiệm kiểm soát việc gửi Email ra ngoài trên tài khoản của mình. Mọi hậu quả của việc SPAM và phát tán email quảng cáo dẫn đến địa chỉ IP bị chặn bởi các tổ chức Email, khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm.
– Việc phát hiện SPAM trên tài khoản của khách hàng có thể dẫn tới việc tài khoản bị tạm ngưng hoặc khoá vĩnh viễn tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm.
– Đối với việc yêu cầu xóa IP của khách hàng OneHost sẽ hỗ trợ khách hàng với chi phí là: $150 USD/lần (Tương đương là 3.600.000VNĐ/lần). Trong trường hợp khách hàng vẫn tiếp tục tái phạm, IP của khách hàng tiếp tục rơi vào danh sách Blacklist quốc tế, OneHost cũng như các tổ chức ngăn chặn spam không thể tiếp tục hỗ trợ vấn đề này.
– Chúng tôi có quyền từ chối hỗ trợ trong trường hợp khách hàng yêu cầu thay đổi địa chỉ IP (sau khi chúng tôi đã bàn giao IP này cho khách hàng và khách hàng đã đưa vào khai thác sử dụng).
d. Scripts chat online và IRC:
Chúng tôi không cho phép khách hàng sử dụng những script chat Online riêng trên hệ thống share hosting của mình. Những script này thường gây quá tải cho server và ảnh hưởng tới các tài khoản khác. Chúng tôi sẽ cung cấp những script chat đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà không gây ảnh hưởng xấu tới server.

6. Sao lưu và hồi phục dữ liệu.
6.1 Sao lưu dữ liệu
Onehost có cơ chế sao lưu dữ liệu tự động, tuy nhiên, những dữ liệu này chỉ được sử dụng cho công tác quản lý dịch vụ của mình. Nếu khách hàng có yêu cầu cung cấp những bản sao lưu này, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu trong khả năng cho phép. Tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về những sự cố xảy ra cho các dữ liệu này do các nguyên nhân khách quan bất khả kháng ngoài ý muốn.…Chúng tôi sẽ thông báo ngay cho khách hàng trong thời gian sớm nhất khi có sự cố đáng tiếc xảy ra.
Đối với các dịch vụ Hosting như Linux Hosting/ Reseller Hosting quá trình backup sẽ được lưu trữ:
– Daily: lưu trữ 7 ngày gần nhất
Đối với các dịch vụ máy chủ như SSD VPS quá trình backup sẽ được lưu trữ:
– Weekly: 01 bản duy nhất
Để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra, khách hàng có trách nhiệm thường xuyên sao lưu những dữ liệu của mình. Trường hợp Quý khách hàng cần cung cấp các bản backup dự phòng (với dịch vụ VPS) mà trong khả năng OneHost có thể cung cấp, chi phí để restore được tính là 1.000.000đ/lần

6.2 Phục hồi dữ liệu
Onehost sẽ phục hồi dữ liệu của khách hàng khi có yêu cầu. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc thất thoát trong quá trình phục hồi diễn ra. Có thể nội dung trước và sau khi phục hồi sẽ khác nhau. Do đó yêu cầu khách hàng phải lưu trữ lại những nội dung của mình trước khi Onehost tiến hành chạy bản phục hồi.

7. Bồi thường
Khách hàng có trách nhiệm phải bồi thường trong trường hợp vi phạm những quy định mà Onehost đã nêu ra. Trong trường hợp Onehost bị kiện bởi các hành vi của khách hàng, khách hàng phải trả tất cả các khỏan phí bao gồm phí tổn thất, phí tòa án.

8. Thay đổi quy định sử dụng
“Quy định sử dụng dịch vụ” này chưa hoàn toàn đầy đủ vì vậy Onehost có quyền thêm, xóa, hoặc sửa đổi bất cứ điều khoản nào vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo tới khách hàng. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ lúc chỉnh sửa quy định này. Mọi thông tin thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến liên quan đến quy định sử dụng dịch vụ. Quý khách vui lòng liên lạc tại đây